Wegens verhuizing kunnen wij tijdelijk geen bestellingen in ontvangst nemen, onze excuses voor het ongemak.

Ruilen & garantie


U heeft bij ons een artikel besteld, dit artikel is niet het artikel dat u verwacht had of het artikel vertoond eerder gebreken dan verwacht. 


Ruilen

Het aanvragen van een omruiling doet u door een mail te sturen naar info@theledgarage.nl

Gelieve in het onderwerp van uw mail te vermelden dat het een Omruiling betreft. 

Om uw aanvraag te bespoedigen hebben wij de volgende informatie nodig: 

 

 • Naam + Achternaam
 • Uw ordernummer
 • Artikelnummer van het te ruilen artikel
 • Minimaal 2 afbeeldingen van het product en de verpakking

 

Indien uw aanvraag niet is voorzien van bovenstaande informatie kunnen wij deze niet verwerken.

Wij streven er naar binnen enkele werkdagen reactie te geven. 

Let op! Artikelen kunnen alleen geruild worden als deze in verkoopbare staat retour worden ontvangen door ons. 


Garantie

Indien uw product eerder dan verwacht gebreken vertoont kunt u in aanmerking komen voor garantie. Of u garantie verleend krijgt hangt af van de reden van defect. Het is door ons te bepalen en bewijzen of dit defect in aanmerking komt voor garantie.

 

De garantie duur van een product hangt af van het type product, hieronder de garantietermijnen die van toepassing zijn:

 • Producten voorzien van OSRAM LED DIODES: 2 jaar garantie vanaf de orderbevestiging
 • Overige producten: 1 jaar wettelijke garantie. 

 

Het aanvragen van garantie doet u door ons Formulier herroeping en garantie in te vullen. Deze stuur u dan per e-mail naar info@theledgarage.nl. Om uw aanvraag te bespoedigen verzoeken wij u minimaal twee afbeeldingen van het defecte artikel toe te voegen aan uw aanvraag.

 

Zodra uw garantie aanvraag ontvangen is nemen wij deze in behandeling. Wij zijn voornemens binnen enkele werkdagen inhoudelijk te reageren op uw aanvraag.

 

*Op het aanvragen van garantie is artikel 10 van onze Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Formulier Herroeping En Garantie

Artikel 10 Algemene voorwaarden

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

 

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

  1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

  1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

  1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

  1. De garantie geldt niet indien:

    • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

    • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

    • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.