Wegens verhuizing kunnen wij tijdelijk geen bestellingen in ontvangst nemen, onze excuses voor het ongemak.

Annuleren & retourneren


Wij doen ons best om u naar verwachting te leveren. Mocht u uw order onverhoopt toch willen Annuleren of Retourneren is dat uiteraard mogelijk. Welke van deze 2 opties mogelijk is hangt af van de status van uw order.


Annuleren

Indien u uw order wilt annuleren, dient u zo snel mogelijk een aanvraag in via de Contact pagina. Vergeet dan niet uw ordernummer te vermelden en duidelijk aan te geven dat het om een Annulering gaat. 

Wij zullen dan ons best doen uw order nog te verwijderen uit het verwerkingsproces.

Indien u reeds een verzendbevestiging heeft gehad is het voor ons niet meer mogelijk de order te annuleren, in plaats daarvan kunt u uw order Retourneren.


Retourneren

U heeft de door u bestelde artikelen ontvangen, maar bent niet tevreden. U kunt dan binnen 14 dagen ná ontvangst kenbaar maken aan ons dat u de artikelen wenst te retourneren, hierna heeft u nogmaals 14 dagen om de artikelen te versturen.

 

Uw order retour aanmelden kan gemakkelijk via onze Retourportal

Via de portal zult u stap voor stap begeleid worden in het retoursturen van uw order.

 

Zodra uw retourorder door ons is ontvangen zal deze worden gecontroleerd, na goedkeuring maken wij u het orderbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen over.

 

De kosten voor het retourneren van uw order zijn voor eigen rekening en worden dus niet vergoed door The Led Garage.

 

LET OP! Mocht het product of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Speciaal bestelde of op maat gemaakte artikelen kunnen wij niet retour nemen.

 

*Op het retourneren van artikelen zijn artikel 6 t/m 8 van onze Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 6 t/m 8 Algemene voorwaarden

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij levering van producten:

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

  1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

  1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 


Bij levering van diensten:

 

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

  1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

  1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

  1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

  1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    • die snel kunnen bederven of verouderen;

    • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

    • voor losse kranten en tijdschriften;

    • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;

    • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

    • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

    • betreffende weddenschappen en loterijen.